Login

เนื้อหา

ในการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศควรคำนึงถึงปัจจัยรอบด้านหลายๆอย่าง เพื่อให้ได้เครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมสำหรับห้องมากที่สุด
1. ตรวจสอบขนาดห้องให้แน่นอนก่อน เพราะขนาดนาดห้องคือสิ่งแรกที่ผู้ขายเครื่องปรับอากาศทุกคนจะถามเมื่อคุณจะซื้อแอร์สักเครื่องหนึ่ง ควรจะวัดขนาดห้องให้ได้ขนาดที่ตรงกับความจริงมากที่สุด
ควรจะต้องวัดเป็นเมตร เช่นห้อง 4x4 เป็นต้น และควรวัดความสูงด้วยก็จะดี เพราะบางบ้านความสูง-ต่ำไม่เท่ากัน อาจมีผลให้เครื่อปรับอากาศไม่เย็น
2. ควรเลือกที่มีประสิทธิภาพการประหยัดไฟฟ้าสูงสุด ดูได้จากเครื่องปรับอากาศที่มีฉลากเบอร์5 เป็นขั้นต่ำ ถ้ารายละเอียดในฉลากค่าEER ยิ่งสูงยิ่งเป็นประโยชน์กับผู้ใช้มากขึ้นไปอีก
3. เปรียบเทียบหลายๆยี่ห้อ ไม่ควรยึดติดกับยี่ห้อมากเกินไป เพราะเครื่องปรับอากาศเดี๋ยวนี้มาตรฐานไม่ต่างกันมาก และไม่ควรเชื่อคำโฆษณาที่เกินจริง เพราะความต้องการที่แท้จริง
ของการซื้อเครื่องปรับอากาศคือการทำความเย็น ส่วนที่มีการโฆษณาว่ามีระบบปรับอากาศแบบนั้น แบบนี้ ควรพิจารณาดูอีกที (ระบบฟอกในเครื่องปรับอากาศควรเอาคำโฆษณามาหาร10ดูจะได้ประสิทธิภาพที่แท้จริง)
4. ควรเลือกยี่ห้อที่น่าเชื่อถือที่สุด เพราะการซื้อเครื่องปรับอากาศ1เครื่อง ก้อคือเราจะต้องสูญเสียเงินเป็๋นหมื่น และเราต้องใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องนั้นไปอีกหลายปี หากระหว่างการใช้งานเกิดเครื่องเสีย
เครื่องมีปัญหา ไม่มีอะไหล่เปลี่ยน รออะไหล่เป็นระยะเวลาเป็นแรมเดือน เครื่องปรับอากาศที่มีอยู่ก้อไม่ต่างไปจากเศษพลาสติกเศษเหล็กที่ใช้งานหรือทำประโยชน์ไม่ได้ โดยปฏิเสธไม่ได้ว่า
เครื่องปรับอากาศที่ใช้อยู่ เป็นเครื่องปรับอากาศที่นำเข้ามาจากต่างประเทศหรือนำเข้าวัสดุอุปกรณ์มาจากต่างประเทศเสียเป็นส่วนมาก หากต้องใช้เครื่องปรับอากาศที่เป็นเครื่องปรับอากาศจากต่างประเทศ
จึงควรศึกษาให้ดีก่อนว่าเครื่องปรับอากาศยี่ห้อได นำเข้ามาจากแหล่งได (โดยส่วนมากแล้วจะนำเข้ามาจากประเทศจีนหรือนำจากจีนเข้ามาพักที่เวียดนามหรือมาเลเซีย)และยี่ห้อไดไม่มีปัญหาเรื่องเคลมอะไหล่
แต่ก้ออีกนั้นแหละ ก้ออยู่ที่ร้านค้าว่าจะบอกข้อมูลลูกค้าได้มากน้อยแค่ไหน
5. การคำนวณหาค่าบีทียูสำหรับห้องโดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้ คำนวนโดยใช้ขนาดห้อง >>> กว้าง(เมตร)xยาว(เมตร)x800=บีทียูที่ต้องใช้(แต่ความสูงของห้องไม่ควรเกิน2.8เมตร)
เช่นขนาดห้อง 4x4เมตร 4x4x800=12800 หรือใช้เครื่องปรับอากาศขนาด12000-13000บีทียู โดยประมาณ หากห้องสูงมากกว่า3เมตร ควรคำนวณที่ กว้างxยาวxสูงx300=บีทียูที่ต้องใช้
เช่นห้อง กว้าวxยาวxสูง 4x4x3x300=14400 หรือใช้เครื่องปรับอากาศขนาด15000บีทียู โดยประมาณ แต่การคำนวณบางครั้งก้อมีการผิดพลาดกันได้ โดยมีตัวแปรอื่นๆอีกหลายอย่าง
เช่น ความร้อนจากผนังที่โดนแดดส่อง ความร้องจากห้องที่มีกระจกโดนแดด ความร้อนจากไดรท์เป่าผมจากเครื่องอบผม จากคอมพิวเตอร์ จากคน ฯลฯ ดังนั้นควรจะเผื่อความร้อนจากอุปกร์หรือคนไว้ดังนี้
คน1คนให้เผื่อความร้อน ประมาณ 400-500บีทียู คอมพิวเตอร์1เครื่องให้เผื่อความร้อน ประมาณ 500บีทียู เครื่องอบผม1เครื่องให้เผื่อความร้อน ประมาณ 1000บีทียู
กระจกที่โดนแดดให้เผื่อความร้อน ประมาณ 500บีทียูต่อ1ตารางเมตร และควรบอกข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้กับผู้ขายด้วย บางครั้งผู้ซื้อคำนวณมาจากบ้านแล้วมาบอกผู้ขายเลย และหลายครั้งที่เกิดปัญหาระหว่าง
ผู้ซื้อกับผู้ขายเพราะผู้ซื้อไม่บอกข้อมูลที่ครบถ้วนกับผู้ขายหรือผู้ขายไม่มีความรอบคอบถามไม่ครบถ้วนพอ เหล่านี้ก้อจะเกิดปัญหาตามมาอีกมากมาย